Privacyverklaring – AVG

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fort Alpha. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fort Alpha niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Fort Alpha respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Fort Alpha Privacyverklaring – AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming – Fort Alpha

Fort Alpha B.V., gevestigd naast de Bijlen 4, 2406LL Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 75927950 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fort Alpha verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel via de SportBitManager app aan te maken, via correspondentie en telefonisch contact.
 8. Locatiegegevens – om inzichtelijk te krijgen waar onze leden vandaan komen. Zo kan Fort Alpha marketingacties afstemmen op haar bereik.
 9. IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Fort Alpha verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 1. Gegevens over je gezondheid – om je op een zo veilig mogelijke manier te kunnen laten sporten en je zo goed mogelijk in je voortgang te kunnen begeleiden. Deze gegevens worden veilig bewaard in een online-omgeving die niet toegankelijk is voor onbevoegden. Deze gegevens blijven opgeslagen zolang een persoon lid is bij Fort Alpha en worden direct na beëindiging lidmaatschap verwijderd.
 2. Biometrische gegevens – Bij Fort Alpha wordt gebruik gemaakt van een weegschaal welke werkt met Bio Impedantie Analyse (BIA). Om een goed meetresultaat te krijgen dienen wij bepaalde gegevens in te voeren (lengte, gewicht en leeftijd), waarna het vetpercentage wordt bepaald. Deze gegevens staan opgeslagen op een computer, in een ruimte die niet toegankelijk is voor onbevoegden en tevens beveiligd is met een wachtwoord.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Fort Alpha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Achter het doel staat een verwijzing met letter met betrekking tot welke gegevens hiervoor worden gebruikt:

 • Het afhandelen van jouw betaling (a, i)
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of promotionele acties (a, d, f)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren (a, e, f)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (a, e, f)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (a, f)
 • Je optimaal te kunnen begeleiden tijdens het sporten of andere gezondheidsgerichte doelen (a, b, c, j, k)

Geautomatiseerde besluitvorming

Fort Alpha neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor leden of oud-leden. Het gaat hier om automatische processen via computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fort Alpha) tussen zit. Fort Alpha gebruikt de volgende systemen:

 • SportBitManager – Ledenadministratiesysteem wat aan leden wordt aangeboden om een account aan te maken, zich in te schrijven voor groepslessen, diensten en producten aan te schaffen en te betalen via iDeal. Tevens wordt dit systeem gebruikt voor het uitvoeren van incasso’s, bijhouden van retentiecijfers en andere statistische overzichten van ledengegevens. De gegevens die hierin worden opgeslagen worden zorgvuldig beheert door Fort Alpha en zijn alleen indien noodzakelijk en met toestemming van Fort Alpha, ter inzage mogelijk voor medewerkers van SportBitManager. Er is dan ook een zeer kleine kans dat de privacygevoelige gegevens gebruikt kunnen worden voor misbruik.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Fort Alpha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres > worden twee jaar bewaard na beëindiging lidmaatschap > om promotionele acties te kunnen blijven voeren.
 • Geslacht, geboortedatum, adresgegevens telefoonnummer, overige persoonsgegevens, identificatiegegevens, locatiegegevens, bankrekeningnummer > worden maximaal 6 maanden bewaard na beëindiging lidmaatschap > om bij betalingsconflicten de juiste gegevens te kunnen aanwenden en dit op een goede manier te kunnen oplossen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fort Alpha deelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fort Alpha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fort Alpha gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fort Alpha en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fortalpha.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ook kun je hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid gebruiken. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Fort Alpha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Fort Alpha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en houdt zich volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fort Alpha neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zin of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fortalpha.nl